sobota, 7 lutego 2015

Ślub Knuta i Brzozy
Serdecznie dziękujemy kolegom i koleżankom z grupy, że byli z nami w tak ważnym dla nas dniu.

.